Badanie USG gałek ocznych Warszawa

W naszym gabinecie wykonujemy badanie USG gałek ocznych w Warszawie. Jest to bezbolesne badanie polegające na przyłożeniu sondy na zamkniętą powiekę, wcześniej pokrytą delikatnym żelem. Pacjent w pozycji półsiedzącej proszony jest o wykonywanie ruchów gałką oczna celem dokładniejszego zbadania i ocenienia struktur gałki ocznej. W badaniu tym przy pomocy różnych sond można określić długość osiową gałki ocznej, głębokość komory przedniej oraz zobrazować struktury tylnego odcinka gałki ocznej, mięsnie zewnątrzgałkowe i przednią część oczodołu.

Badanie ultrasonografii oka, czyli USG oka, jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie precyzyjnych obrazów struktur oczu, takich jak soczewka, rogówka czy ciało szkliste. Jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy standardowe metody obrazowania, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, są niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania. Co więcej, USG wykorzystywane jest między innymi do oceny stanu wzroku przy diagnostyce i leczeniu jaskry.

Wskazania do wykonania badania USG oka

Badanie USG oka może być stosowane w różnorodnych sytuacjach klinicznych, zarówno dla celów diagnostycznych, jak i monitorowania przebiegu leczenia. Oto niektóre z przypadków, w których ultrasonografia oka może okazać się przydatna dla lekarzy i pacjentów:

  • męty ciała szklistego,
  • odwarstwienie siatkówki, naczyniówki, jest to szczególnie istotne w przypadku chorób takich jak nowotwory naczyniówki czy okluzje naczyń krwionośnych,
  • wylewy krwi np. w cukrzycy, po urazie,
  • guzy wewnątrzgałkowe, gdzie przy zastosowaniu metody lekarze mogą określić wielkość, lokalizację oraz charakter guza, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania diagnostycznego i leczenia,
  • obecność ciała obcego wewnątrzgałkowego,
  • zmiany w krótkowzroczności.

Brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do przeprowadzania badania USG gałek ocznych. Jest ono dozwolone u osób w każdym wieku i u ciężarnych kobiet. USG oka to nowoczesna metoda diagnostyczna, która pozwala na szybkie i precyzyjne wykrycie wielu schorzeń oczu. Dzięki swojej nieinwazyjności oraz bezpieczeństwu może być stosowane zarówno u dzieci, jak i dorosłych pacjentów.