OCT

OCT oka ( optyczna koherentna tomografia) jest bezbolesnym, nieinwazyjnym , bezdotykowym nowoczesnym badaniem , służącym do oceny struktur i zmian wewnątrz oka.

Pacjent w pozycji siedzącej proszony jest o położenie brody na podpórce urządzenia i bezpieczna wiązka światła wprowadzana jest do oka , które poprzez odbicie lub pochłonięcie obrazowuje przekroje i różne części siatkówki .

Badanie twa od kilku do kilkunastu minut, czasami lekarz zapuszcza krople rozszerzające żrenicę , które urzymują pogorszenie widzenia do bliży i światłowstręt przez 3 -4 godziny. 

Wskazania :

podejrzenie i monitorowanie jaskry

zwyrodnienie plamki żółtej

zmiany cukrzycowe,

choroby plamki

obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

choroby siatkówki różnego pochodzenia

Przeciwskazania :

Brak , można je przeprowadzić u każdego i wielokrotnie powtarzać.