Pachymetria

Jest to badanie grubości rogówki, wyrażona w mikometrach.

Badanie może być przeprowadzone w sposób dotykowy za pomocą aparatu USG ( okulista dotyka czubkiem sondy rogówkę pacjenta) lub bezdotykowy  , optyczny, przez specjalne stacjonarne urządzenie w pozycji siedzącej.

Badanie jest bezbolesne i trwa kilkadziesiąt sekund.

Prawidłowa wartość grubości rogówki 545 µm,każda zmiana o 20 µm przekłada się na zmianę wartości ciśnienia śródgałkowego o 1mm Hg.

Wskazania:

Podejrzenie jaskry

Podejrzenie nadciśnienia ocznego

Przed planowanym zabiegiem zaćmy, lub rogówki

Choroby rogówki w tym stożek rogówki

Przeciwskazania 

Brak