Jakie rodzaje zeza spotyka się u dzieci?

Jedną z popularniejszych chorób oczu jest zez. Najczęściej ujawnia się bardzo wcześnie, bo w pierwszych latach życia. Rodzice nie powinni bagatelizować objawów, które wskazują na wystąpienie zeza u ich pociech, ponieważ zez powoduje ogromny dyskomfort podczas codziennego funkcjonowania, a do tego może nieść za sobą poważniejsze konsekwencje. Oprócz tego wczesne wykrycie schorzenia zwiększa szanse na wyleczenie go oraz rozwinięcie widzenia obuocznego. Jakie rodzaje zeza występują u dzieci?

Rodzaje zeza u dzieci 

Po przeprowadzeniu badania wzroku u dziecka może być zdiagnozowany zez jednostronny albo naprzemienny. W pierwszym przypadku dotyczy on tylko jednego oka, natomiast w drugim dotyczy on raz jednego raz drugiego. Chorobę możemy podzielić również ze względu na kierunek odchylenia. Wówczas mamy do czynienia z zezem zbieżnym albo rozbieżnym, w przypadku których oko odchyla się w kierunku nosa albo skroni. Oko może również odchylać się ku górze (w kierunku czoła) albo ku dołowi (w kierunku brody).

Wyróżnić możemy jeszcze zeza jawnego towarzyszącego, nietowarzyszącego oraz ukrytego. W przypadku zeza jawnego towarzyszącego mamy do czynienia z sytuacją, w której oś jednego oka jest trwale odchylona w stosunku do drugiego (ustawiona na wprost). Dziecko, u którego występuje zez jawny nietowarzyszący, nie może poruszać gałką oczną w określoną stronę. Dzieje się tak na skutek porażenia nerwu, który zaopatruje daną grupę mięśni ocznych. Zez ukryty z kolei polega na problemach z fuzją i wyłączeniem się widzenia obuocznego.

Jak przebiega leczenie zeza u dzieci? 

Rodzice, którzy podejrzewają zeza u swoich pociech, powinni się z nimi udać jak najszybciej do okulisty. Po wykryciu zeza w poradni okulistycznej zostaje podjęte odpowiednie leczenie. Okulista dziecięcy może zalecić szkła korekcyjne, które wyrównają wadę wzroku. Czasami pomocne okazują się również ćwiczenia. Mogą to być ćwiczenia pleoptyczne, które poprawią ostrość widzenia albo ortoptyczne, które przywrócą odpowiednie ustawienie gałek ocznych u dziecka. Okulista może zalecić również obturbację, która polega na zasłanianiu lepszego oka, a jej celem jest poprawienie ostrości w słabszym. Czasami jednak zdarza się tak, że wymienione metody zawodzą i niezbędne jest przeprowadzenie operacji. Zabieg ma na celu równoległe ustawienie gałek ocznych, dzięki czemu praca mięśni okoruchowych zostaje przywrócona.