Jak prawidłowo leczyć jaskrę?

Jaskra to przewlekła choroba oczu, która może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty widzenia. Wczesna diagnostyka i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zachowania zdrowia oczu.

Diagnostyka jaskry – jak wykryć chorobę na czas?

Diagnostyka jaskry obejmuje kilka etapów, które pozwalają na dokładne zbadanie stanu oczu pacjenta. Pierwszym krokiem jest badanie ostrości wzroku oraz sprawdzenie pola widzenia. Następnie lekarz przeprowadza badanie dna oka, aby ocenić stan nerwu wzrokowego oraz tarczy nerwu wzrokowego. Warto również wykonać pomiar ciśnienia śródgałkowego, które jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia jaskry. W trakcie diagnostyki i leczenia jaskry ważne jest również wykonanie gonioskopii, czyli badania kąta przesączania. Pozwala ono na ocenę struktur anatomicznych oka odpowiedzialnych za odpływ cieczy wodnistej, której nadmiar może prowadzić do wzrostu ciśnienia śródgałkowego. W przypadku podejrzenia jaskry lekarz może zlecić dodatkowe badania, takie jak tomografię optyczną koherencyjną (OCT) czy pachymetrię, która pozwala na pomiar grubości rogówki.

Leczenie jaskry – jakie są dostępne metody?

Diagnostyka i leczenie jaskry ma na celu obniżenie ciśnienia śródgałkowego, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu nerwu wzrokowego. Istnieje kilka metod terapeutycznych stosowanych w zależności od rodzaju i stadium choroby. W przypadku jaskry z otwartym kątem przesączania najczęściej stosuje się leki obniżające ciśnienie śródgałkowe, takie jak krople do oczu zawierające prostaglandyny, beta-blokery czy inhibitory anhydrazy węglanowej. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie laseroterapii, która polega na naświetlaniu kąta przesączania w celu poprawy odpływu cieczy wodnistej. Jeśli metody farmakologiczne oraz laserowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, lekarz może zdecydować się na zabieg chirurgiczny. Jedną z najbardziej zaawansowanych technik jest trabekulektomia, która polega na usunięciu fragmentu siateczki trabekularnej, aby ułatwić odpływ cieczy wodnistej i zmniejszyć ciśnienie śródgałkowe.