Jak ocenić prawidłową ruchomość gałek ocznych?

Na prawidłowość wzroku wpływa cały organizm. Poprawna ruchomość gałek ocznych pozwala na odpowiednie postrzeganie przestrzeni dookoła, pod dobrym kątem. Za zaburzenie ruchu oczu odpowiedzialnych może być wiele schorzeń, z rodzaju chorób neurologicznych czy naczyniowych, ale i guzy oraz inne urazy. Objawami nieprawidłowości w ruchu gałek ocznych są m.in. zez, okrojone pole widzenia, mnogość w widzeniu czy brak swobody w spoglądaniu w jedną (lub wiele) ze stron. W przypadku zaobserwowania u siebie, którejś z wymienionych trudności, niezwłocznie należy udać się do poradni okulistycznej.

Na czym polega badanie ruchomości gałek ocznych?

Badanie nie jest bolesne i nieprzyjemne. Polega ono na sprawdzeniu, który z mięśni oka uległ uszkodzeniu, by to sprawdzić, prosi się pacjenta o śledzenie ruchu przedmiotu. Wzrok wędruje w dziewięć różnych stron: przed siebie, w prawo, w lewo, w górę, w dół oraz w czterech kierunkach skośnych: prawo-dół, lewo-dół, prawo-góra, lewo-góra. Na podstawie tej obserwacji łatwo jest wykryć, który mięsień jest porażony oraz rozpoznać rodzaj zeza lub oczopląsu.

W tym badaniu wzroku stosuje się również zasłanianie pojedynczo gałek ocznych. Pozwala to na ustalenie rozmiaru odchylenia pierwotnego i wtórnego oraz dostrzeżenie nadczynności mięśnia lub jego zaniku. Kolejnym sposobem jest skontrolowanie pola widzenia. Bierze się wówczas pod uwagę wszystkie skrajne punkty, których sięga wzrok. W zależności od metody wodzi się (jednym okiem, drugie jest przykryte) wzrokiem za świecącym punktem na polomierzu łukowym, obrotowym pryzmacie lub keratometrze Wessely’ego.

Badanie podwójnego widzenia daje najbardziej szczegółowe rezultaty. Odbywa się ono w ciemnym pokoju, gdzie jako pacjent musisz śledzić światło specjalnej lampy przez czerwony filtr. To pozwala na rozeznanie, w którym z kierunków pojawia się największa odległość między obrazami podwójnymi, a dzięki temu wiadomo, jaki mięsień został porażony.

Wiele ze sposobów przystosowanych jest do konkretnych wad. W przypadku zeza można zastosować jedną z metod koordynometrii, jaką jest ekran Hessa, gdzie przez różnokolorowe szkiełka, śledzi się punkt na ekranie.  Nasi lekarze okuliści zadbają o to, by rozpoznać Twoją wadę wzroku oraz dobrać do niej odpowiednią metodę badania.