Jak działają okulary do leczenia zeza?

Zez to wada wzroku objawiająca się nierównoległym ustawieniem oczu. Może pojawić się jednak nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych. Niezależnie od przypadku, zawsze konieczne jest leczenie zeza, do czego mogą posłużyć również specjalnie przystosowane okulary. Jaka jest ich zasada działania?

Jak wykrywa się zeza?

Aby wykryć zeza należy oczywiście zgłosić się do gabinetu okulistycznego, gdzie lekarz okulista, podczas specjalistycznego badania, jest w stanie zdiagnozować problem oraz zaproponować odpowiednie metody leczenia. W naszej placówce leczeniem zeza zajmuje się lek. Beata Kaszyńska, która specjalizuje się również w okulistyce dziecięcej.

Co ważne, zwłaszcza w przypadku dzieci, badanie diagnostyczne nie jest ani skomplikowane, ani bolesne. Właśnie dlatego nie warto czekać z diagnostyką zeza, bowiem im wcześniej problem zostanie wykryty, tym większa szansa na skuteczne i całkowite wyleczenie.

Leczenie zeza okularami

W przypadku dzieci ,zeza początkowo leczy się szkłami korekcyjnymi, w pełni wyrównującymi wadę wzroku. Może trwać to od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Czasami stosuje się specjalne, dodatkowe szkła tzw. pryzmatyczne. Są to specjalne zaprojektowane szkła, które mają wyrównać ustawienie oczu. Istotne znaczenie przy ich doborze zawsze mają współistniejące wady wzroku takie jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm.

Leczenie zeza wymaga stałych i częstych wizyt kontrolnych zarówno u okulisty jak i u ortoptysty, czasami co 3 – 6 miesięcy. Ostatecznym leczeniem zeza jest zabieg operacyjny, który musi być poprzedzony wnikliwym podejściem do sprawy.

Leczenie zeza u dorosłych

Gdy zez pojawi się u dorosłych, zwłaszcza nagły, wymaga to pilnej konsultacji okulistycznej a następnie neurologicznej i internistycznej. Zez może pojawić się w przebiegu chorób naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, udar czy rozrost nowotworu.

U dorosłych w pierwszej kolejności stosujemy szkła pryzmatyczne , które przywrócą równoległe ustawienie oczu a tym samym zlikwidują dwojenie, w trakcie prowadzi się dalszą diagnostykę i ew. leczenie a dopiero na końcu podejmuje się decyzje o zabiegu operacyjnym. A zatem należy pamiętać, że każde nieprawidłowe ustawienie oczu w każdym wieku nie jest fizjologią i trzeba pilne zasięgnąć porady u lekarza okulisty. Bardzo ważne jest jak najszybsze skorzystanie ze specjalistycznej pomocy, aby zapobiec pogłębianiu się problemu.