Czym jest niedowidzenie?

Regularne wizyty w poradni okulistycznej pozwalają wykryć ewentualne problemy ze wzrokiem we wczesnym stadium i przeprowadzić skuteczne leczenie. Zaniedbanie niepokojących objawów może doprowadzić do rozwoju choroby i nieodwracalnych zmian. Jedną z dolegliwości, które warto zdiagnozować jak najszybciej, jest niedowidzenie. Na czym polega, czym się objawia i jak wygląda leczenie?

Co to jest niedowidzenie i jakie są jego przyczyny?

Jedną z diagnoz, które słyszą pacjenci po przeprowadzeniu przez okulistę badania wzroku dla dorosłych czy dzieci, jest niedowidzenie. Nazywamy nim upośledzoną ostrość widzenia. O przypadłości mówimy, gdy przy optymalnej korekcji wady wzroku szkłami korekcyjnymi mamy do czynienia z obniżeniem widzenia. Niedowidzenie może dotyczyć jednego albo obojga oczu.

Przypadłość ta nie ma organicznej przyczyny. Nie powstaje na skutek nieprawidłowości budowy gałki ocznej czy dróg wzrokowych. Najczęstszą przyczyną niedowidzenia jest nieleczony zez. Do innych przyczyn zaliczamy niewyrównane wady wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm) oraz nieużywanie oka z powodu różnowzroczności (gdy oboje oczu ma różne wady).

W jaki sposób należy leczyć niedowidzenie?

Dobrze, jeżeli do wykrycia niedowidzenia dojdzie jak najszybciej. Wyleczenie tej choroby jest możliwe tylko u dzieci do około 12 roku życia. Jeżeli przypadłość zostaje zdiagnozowana później, szanse na osiągnięcie znacznej poprawy widzenia są dużo niższe. Dobry okulista przed doborem leczenia określi kategorię niedowidzenia (dużego, średniego albo małego stopnia).

Leczenie najczęściej polega na zastosowaniu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych. Bardzo pomocne jest stosowanie ćwiczeń pleoptycznych, np. ćwiczeń lokalizacji, które polegają na ustawieniu oka w takiej pozycji, która powoduje, że oko fiksuje plamkę i lokalizuje bodźce znajdujące się na wprost, a także zasłanianie zdrowego oka na wyznaczony przez okulistę czas kilku godzin w ciągu dnia.

Najważniejsza jest systematyczność i wytrwałość w powyższych ćwiczeniach. Choć często wzbudzają one niechęć małych pacjentów, to dzięki nim można osiągnąć sukces i poprawić widzenie niedowidzącego oka.